Campionato Europeo FIA Karting KZ KZ2 Genk 2015

26/07/2015