Championnat du Monde KFJ 2014 - Bahrain

20/07/2014
Bahrain International Karting Circuit