Campionato Europeo FIA Karting KZ2 Round 1 Sarno 2015

19/04/2015