Campionato Europeo FIA Karting KZ KZ2 Sarno 2015

14/06/2015