Campionato Europeo KZ KZ2 2018 - Lonato

22/07/2018
South Garda Karting