Campionato Europeo KZ2 2018 - Lonato

28/10/2018
South Garda Karting